Affaldshåndtering

FÆLLESFACILITETER

Sådan kommer du af med dit affald

Campingpladsen har  en affaldscontainerplads, hvor du kan komme af med dit affald. På containerpladsen fremgår det, hvordan affaldet skal sorteres.

Tak for hjælpen.